Πολυνομοσχέδιο 18-5-2017

Πολυνομοσχέδιο 18-5-2017

Οι αλλαγές που φέρνει στο δημόσιο το πολυνομοσχέδιο εδώ   

προβλέπονται τα ακόλουθα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι και τα μέσα του 2018:

-Μεσοπρόθεσμο πλαφόν στο μισθολογικό κόστος και στο πλήθος των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2020 – 2021

-Υιοθέτηση τριετούς στρατηγική μεταρρύθμισης στο Δημόσιο

-Οι αποζημιώσεις για την επικίνδυνη εργασία θα ευθυγραμμιστούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ( μέχρι τον Ιούνιο του 2017 )

-Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων 

-Κινητικότητα στο Δημόσιο 

-Μέτρα καλύτερου συντονισμού των ενεργειών των Υπουργείων 

-Τοποθέτηση γραμματέων στα Υπουργεία ( έως το Δεκέμβριο του 2017)

-Ανάπτυξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου (μέχρι το Δεκέμβριο του 2017)

-Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια (Ιανουάριος του 2018 )

-Μεταρρύθμιση του προγράμματος σπουδών (μέχρι τον Ιανουάριο του 2018)

-Διορισμοί επιτελικών στελεχών του Δημοσίου σε διευθυντικές θέσεις (μέχρι τον Απρίλιο του 2018)

-Πρόσβαση των πολιτών στη νομοθεσία (υλοποίηση προγράμματος μέχρι τον Ιούνιο του 2018)

-Συνέχιση εντοπισμού παράνομων προσλήψεων στο Δημόσιο