Αποτελέσματα: Εκλογές αντιπροσώπων Πα.Μακ. για Ε.Δ.Ο.Θ. - Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα: Εκλογές αντιπροσώπων Πα.Μακ. για Ε.Δ.Ο.Θ. - Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης

Αποτελέσματα: Εκλογές ανάδειξης αντιπροσώπων για το

9ο Συνέδριο της Ε.Δ.Ο.Θ. - Ν/Τ ΑΔΕΔΥ Θεσσαλονίκης

 

Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία

Τακτικά μέλη:

1.Ψάλτου Αντωνία: 51 ψήφοι

2.Πατσούρης Ευθύμιος: 44 ψήφοι

 

Αναπληρωματικό μέλος:

1. Ηλιάδης Μιχαήλ : 43 ψήφοι

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 Γιαμαλή Καλή

 Κιαλέ Ελευθερία

Μπρατάνη Φωτεινή