Ασφάλεια

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

Το Σωματείο Εργαζομένων επί σειρά ετών συνάπτει συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρίες και παρέχει σε όποιο μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, ομαδική ασφάλεια ζωής-υγείας, με ευνοϊκούς όρους και παροχές.

Ομαδική ασφάλιση εργαζομένων για την περίοδο: 01.07.2017 - 30.06.2018 

με την Ατλαντική Ένωση απο ΑΝΑΞ Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ

-Σε συνέχεια της παρουσίασής μας θα θέλαμε να σας επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση της εταιρίας Ατλαντική Ένωση, ότι για όσα άτομα του Σωματείου σας, ενταχθούν στην ομαδική ασφάλιση μέχρι 30/9/2017η ένταξη θα γίνει χωρίς συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας και χωρίς περίοδο αναμονής για προϋπάρχουσες παθήσεις.