Καλοκαιρινές Απο-δράσεις

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Με συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. του Σωματείο Εργαζομένων, το Καλοκαίρι του 2013 διοργανώσαμε τις Καλοκαιρινές Απο-δράσεις για τα παιδιά όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το πρόγραμμα είχε επιμορφωτικό σκοπό καθώς απασχολούσε δημιουργικά με ποικίλες  δραστηριότητες τα παιδιά. Η δράση αυτή προσέλκυσε πάνω από 130 συμμετοχές παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και βασίστηκε αποκλειστικά στην εθελοντική  διάθεση των εμπλεκομένων.