Σταθμοί Α Βοηθειών

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Σωματείου Εργαζομένων, και την ανταπόκριση της Πρυτανείας αναδιοργανώθηκαν οι σταθμοί Α’ Βοηθειών.Αυτή τη στιγμή λειτουργούν επτά (7) Σταθμοί Α Βοηθειών στο Πανεπιστήμιο, για την εξυπηρέτηση όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ