Τράπεζα Αίματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Απο το 2002 με πρωτοβουλία του συναδέλφου Κοροξενίδη Γαβριήλ, ο οποίος συνέταξε και το καταστατικό, ιδρύθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημίου και το συύλλογο ΕΤΕΠ, η Τράπεζα Αίματος Πανεπιστημίου Μακεδονίας.


Οι κύριοι σκοποί της δημιουργίας ενός Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Πανεπιστημίου Μακεδονιας είναι:

Η δημιουργία παρακαταθήκης αίματος για την κάλυψη των αναγκών των μελών του συλλόγου

  • Η άμεση κάλυψη των αναγκών σε αίμα των μελών του συλλόγου καθώς υπάρχει συνεχής επικοινωνία του υπευθύνου του συλλόγου με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του συνεργαζόμενου νοσοκομείου
  • Η ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς μεταξύ των μελών του συλλόγου

Από τον Σεπτέμβριο του 2002 ο συλλογος έχει πραγματοποιήσει πολλές αιμοδοσίες και έχει βραβευτεί από το Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (χάλκινο μετάλλιο) για τη συνεχή και συνεπή δράση των εργαζομένων-εθελοντών αιμοδοτών.