Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία

 

Ομοσπονδίες:

Ομοσπονδία ΟΔΠΤΕ 

Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΤΕΠ ΑΕΙ (ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ ΑΕΙ (ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ ΑΕΙ)

Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (Ο.Σ.Ε.Π. Τ.Ε.Ι.)

Ομοσπονδία Εκτάκτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ (Ο.Σ.Ε.Ε.Π Τ.Ε.Ι.)

Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού & Τεχνικών Εργαστηρίων Ελλάδος

Πανελλήνιος Σύλλογος Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου ΑΕΙ (ΠΑ.Σ.Ε.Ε.Π.Α.Χ. Α.Ε.Ι.)

 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας * νέα ιστοσελίδα *

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Διεθνές Πανεπιστήμιο