Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση Σωματείου και Τ.Κ.:
ΕΓΝΑΤΙΑ 156 – ΤΚ 54006 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σταθερό Τηλέφωνο Σωματείου:

Γενικός Γραμματέας: 2310-891210

E-mail Σωματείου:

uomsyl at uom.gr