Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση Σωματείου και Τ.Κ.:
ΕΓΝΑΤΙΑ 156 – ΤΚ 54006 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σταθερό Τηλέφωνο Σωματείου:  2310-891555

Γενικός Γραμματέας: 2310-891300

E-mail Σωματείου:

uomsyl at uom.edu.gr