Διοικητικό Συμβούλιο

Γενικές Πληροφορίες

Ονομασία Σωματείου:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση Σωματείου και Τ.Κ.:
ΕΓΝΑΤΙΑ 156 – ΤΚ 54006 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σταθερό Τηλέφωνο Σωματείου:
Γενικός Γραμματέας: 2310-891300

E-mail Σωματείου:

uomsyl at uom.edu.gr

Το Διοικητικό Συμβούλιο