Ιστορικό του Σωματείου

Το Σωματείο Εργαζομένων ιδρύθηκε το 1974, με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το 2008 μετονομάστηκε σε Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 

Στους καταστατικούς σκοπούς του, μεταξύ άλλων, εντάσσονται :

  • Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών του.
  • Η προαγωγή και εξύψωση του μορφωτικού, συνδικαλιστικού, κοινωνικού πολιτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του,
  • Η μελέτη και επίλυση επαγγελματικών και συνδικαλιστικών προβλημάτων των μελών του.
  • Η συνεργασία με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς για την εκπλήρωση των στόχων του Πανεπιστημίου.

Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο : ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τα μέλη του για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών αγαθών, επικοινωνεί αμφίδρομα, συνεργάζεται και συν-επιλύει προβλήματα με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, επιδιώκει τη συμμετοχή του στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου.