Καταστατικό

Κατεβαστέ το καταστατικό του Σωματείου σε μορφή Pdf  εδώ