Μέλη - Έγγραφα

 Διαδικασία Εγγραφής

Συμπλήρωση αίτησης Εγγραφής εδώ

Απόφαση από Δ.Σ.

Εγγραφή από ταμεία 10€

Εγγραφή στην λίστα του σωματείου

[dropbox\ΜΕΛΗ ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗ]

Εγγραφή στην dypa-λίστα του σωματείου από διαχειριστή λίστας